OpinionWorld: marktonderzoek maakt het verschil in onze wereld

Als je meedoet aan marktonderzoek, delen er velen in de beloning. Wat uniek is aan OpinionWorld is dat we een schenking doen aan een goed doel voor elk marktonderzoek dat jij voltooit. Het kost je niets, het is helemaal gratis. Wij belonen jou met punten en jij beslist zelf welk goed doel namens jou een financiële schenking van ons krijgt. Een goed doel steunen met marktonderzoek en ondertussen geld verdienen is nu kinderspel.

OpinionWorld werkt samen met drie goede doelen: CONCERN Worldwide, World Land Trust (WLT) en World Animal Protection (WAP). Deze drie goede doelen steunen alle drie op schenkingen om te kunnen overleven. OpinionWorld doet een schenking aan een goed doel in jouw naam voor elk marktonderzoek die je invult, en we zullen jou na elke ingevuld marktonderzoek vragen waar jij wilt dat onze schenking naar toe gaat. Hieronder staat meer informatie over elk goed doel.

Concern

CONCERN Worldwide

Concern Worldwide werkt aan een wereld zonder armoede. Ze helpen de armste mensen ter wereld en hebben tot doel de honger aan te pakken en levens te veranderen. Ze doen dit door gemeenschappen in crisis te ondersteunen en praktische oplossingen aan te bieden om het verschil te maken. CONCERN biedt hulp in geval van natuurrampen, onderwijsprogramma's, medicijnen en voedsel om ondervoeding aan te pakken en de verspreiding van ziektes te beperken. De organisatie ondersteunt levensonderhoud om zelfredzaamheid te bevorderen voor een betere toekomst. Bestrijd armoede met marktonderzoek!

Ontdek meer over CONCERN en het werk dat ze leveren op hun website: https://www.concern.net/

World Land Trust

World Land Trust

World Land Trust (WLT) is een internationale liefdadigheidsinstelling voor milieubescherming. Het streeft ernaar bedreigde habitats in de hele wereld te redden en te beschermen. Het is hun doel om natuurlijke ecosystemen te beheren, reservaten te creëren en biodiversiteit te beschermen om zo bedreigde diersoorten te redden. Bovendien ontwikkelen ze ook partnerschappen met plaatselijke gemeenschappen en verhogen ze wereldwijd het bewustzijn door voorlichting over het belang van de bescherming van onze natuur. Met marktonderzoek kan ook jij het milieu beschermen!

Ontdek meer over The World Land Trust en het werk dat ze leveren op: http://www.worldlandtrust.org/