1. Hoe verdien ik beloningspunten?

Panelleden kunnen op verschillende manieren beloningspunten verdienen met activiteiten die zijn goedgekeurd door Survey Sampling International, LLC ("SSI"), inclusief, maar niet beperkt tot, inschrijving voor een SSI-enquêtepanel, door een enquête in te vullen en in te zenden, door deelname aan het SSI-verwijzingsprogramma voor vrienden, door middel van prijsvragen of promoties die worden aangeboden door SSI en/of door het invullen van verschillende interne profiel- of demografische informatie-enquêtes of vragenlijsten ("Goedgekeurde activiteit"). Indien er punten worden aangeboden voor goedgekeurde activiteiten dan wordt het panellid geïnformeerd dat er punten kunnen worden verdiend met de goedgekeurde activiteit en het aantal punten dat kan worden verdiend. Punten kunnen worden ingewisseld voor verschillende beloningen, inclusief en zonder beperking, geschenkcodes, cadeau- of waardebonnen, contante geldprijzen via bepaalde externe e-commercewebsites die door SSI zijn geselecteerd en schenkingen aan liefdadigheidsinstellingen die vooraf zijn goedgekeurd door SSI (individueel een "beloning" en gezamenlijk "beloningen"). De punten voor goedgekeurde activiteiten kunnen variëren. Lees de mededelingen en instructies die hierop van toepassing zijn goed. Punten worden bewaard op een account dat SSI voor elk panellid bijhoudt. Het account is geen echte bank- of financiële rekening en er wordt geen rente over het puntentegoed toegekend of uitgekeerd.

Geldige punten zullen worden gecrediteerd naar het account van het panellid. Als het panellid punten gebruikt voor een beloning, worden deze punten gedebiteerd op het account van het panellid. SSI doet er alles aan om ervoor te zorgen dat punten correct worden gedebiteerd of gecrediteerd, maar panelleden dienen hun account te controleren om ervoor te zorgen dat hun account de verdiende punten correct identificeert en alle beloningstransacties correct weerspiegelt. Als u het gevoel hebt dat uw account niet goed is gedebiteerd of gecrediteerd of onjuiste beloningstransacties weergeeft, stuur dan een e-mail naar helpdesk@opinionworld.be. E-mails aan SSI dienen de naam en het e-mailadres van het panellid en specifieke informatie over het onderwerp te bevatten. SSI zal doen wat het kan om de kwestie te onderzoeken en het panellid te voorzien van een tijdig antwoord. De beslissing van SSI is definitief en bindend.

SSI ONDERSCHRIJFT EN ONDERSTEUNT GEEN VAN DE LEVERANCIERS, FABRIKANTEN OF VERSTREKKERS VAN BELONINGEN OF HUN PRODUCTEN, DIENSTEN, ITEMS OF CADEAUBONNEN OF HUN PRAKTIJKEN, BELEID OF VOORWAARDEN EN WIJST HIERBIJ AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID HIERVOOR AF.

SSI IS NIET AANSPRAKELIJK OF VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES, DIEFSTAL OF MISBRUIK VAN BELONINGEN EN SSI IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR PUNTEN DIE WORDEN MISBRUIKT DOOR PERSONEN DIE U TOEGANG HEBT GEGEVEN TOT UW ACCOUNT. INDIEN U VRAGEN OF OPMERKINGEN HEBT MET BETREKKING TOT HET MISBRUIK VAN UW ACCOUNT, NEEM DAN CONTACT OP MET SSI ZODAT SSI DE ZAAK ZO SNEL MOGELIJK KAN ONDERZOEKEN.


2. Hoe kan ik punten inwisselen?

Beloningen die beschikbaar zijn via het beloningsprogramma van SSI hebben een ander minimum aantal punten. Indien u niet genoeg punten hebt voor een bepaalde beloning, kunt u geen punten inwisselen voor deze beloning tot u voldoende punten hebt verzameld. Op het dashboard van uw account vindt u meer informatie over het minimum aantal punten voor beloningen. Zodra u punten hebt ingewisseld, kan deze transactie niet meer ongedaan worden gemaakt, worden geannuleerd of worden beëindigd. Het is mogelijk dat de leveranciers of aanbieders van de beloningen die beschikbaar zijn via het SSI-beloningsprogramma hun eigen voorwaarden hebben. Indien dit het geval is, lees deze dan goed door. SSI vervangt geen verloren, gestolen of beschadigde beloningen. HET BELONINGSPROGRAMMA EN ALLE BELONINGEN VAN SSI WORDEN GELEVERD "IN HUN HUIDIGE STAAT". SSI STAAT HIERVOOR NIET GARANT EN WIJST HIERBIJ NADRUKKELIJK ALLE VERTEGENWOORDINGEN EN GARANTIES AF, ZOWEL NADRUKKELIJK ALS IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUK, EN ALLE GARANTIES DIE HET GEVOLG ZIJN VAN EEN PRESTATIE, WEDERVERKOOP OF HANDELSGEBRUIK. INDIEN SSI ONDER GARANTIE HET TOEPASSELIJK RECHT NIET KAN AFWIJZEN, DAN WORDT DE OMVANG EN DE DUUR VAN EEN DERGELIJKE GARANTIE BEPERKT TOT HET WETTELIJK MINIMUM ONDER HET TOEPASSELIJK RECHT.

Als een panellid ervoor kiest om punten te doneren aan een van de door SSI erkende liefdadigheidsinstellingen, dan zal SSI deze punten aan de geselecteerde liefdadigheidsinstelling doneren. De donatie wordt niet gedaan door of namens SSI en SSI zal geen overeenkomstige donatie doen. Houd er rekening mee dat de donatieoptie niet beschikbaar is voor alle panels die eigendom zijn van en/of beheerd worden door of namens SSI. Controleer hiervoor de beschikbare opties voor het panel waartoe u behoort.


3. Kunnen punten vervallen?

Punten kunnen niet vervallen, maar als uw account wordt opgeheven of geannuleerd door uzelf of door SSI, dan kunnen uw ongebruikte punten worden geannuleerd of komen te vervallen.


4. Moet ik belasting betalen over de beloning die ik ontvang?

SSI voorziet panelleden niet van juridisch of fiscaal advies. Panelleden zijn persoonlijk geheel aansprakelijk en verantwoordelijk voor hun eigen fiscale en wettelijke verplichtingen. SSI kan u en/of de betreffende overheidsinstantie of belastingdienst voorzien van informatie met betrekking tot de geschiedenis van uw beloningsprogramma en indien van toepassing, kan SSI op verzoek van de bevoegde overheidsinstantie of belastingdienst belasting inhouden. U gaat ermee akkoord dat SSI kan worden verplicht bepaalde informatie te verstrekken of te leveren aan betreffende overheidsinstanties en -afdelingen met betrekking tot alle betalingen of beloningen die u verdient als gevolg van uw gebruik van de diensten van SSI. U gaat ermee akkoord SSI te voorzien van alle benodigde informatie om SSI te helpen te voldoen aan haar rapportageverplichtingen of roerende verplichtingen.


5. Zijn punten of beloningen overdraagbaar?

Panelleden kunnen hun punten of beloningen niet overdragen, toewijzen of toezeggen aan een andere persoon of partij. Panelleden hebben geen eigendomsrechten of andere juridische belangen in punten die zijn toegekend via het SSI-beloningsprogramma. De punten hebben geen contante waarde.


6. Wat gebeurt er als mijn rekening wordt opgeschort of beëindigd of als ik mijn lidmaatschap opzeg?

Het account van een panellid kan worden opgeschort of beëindigd wegens inactiviteit of verdachte activiteiten, zoals uiteengezet in de algemene voorwaarden van SSI. ("SSI& Algemene voorwaarden"). Indien uw account wordt opgeschort of beëindigd, ontvangt u een melding of een pop-upbericht wanneer u probeert in te loggen bij uw lidmaatschapsaccount of wanneer u probeert een enquête in te vullen. Dit bericht zal u vragen contact op te nemen met de juiste SSI-helpdesk. Houd er rekening mee dat als er mogelijk sprake is van frauduleuze activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden van SSI, uw saldo kan komen te vervallen. Indien SSI naar eigen goeddunken bepaalt dat uw account ten onrechte is opgeschort of beëindigd, dan kan SSI uw account herstellen tot een actieve status. De beslissing van SSI is definitief en bindend.

Indien u uw lidmaatschap wilt opzeggen, dan dient u alle beschikbare punten vóór het sluiten van uw account in te wisselen. Als u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot het inwisselen van punten, neem dan contact op met SSI via [helpdesk@opinionworld.be].

SSI zal informatie over de punten en inwisselingstransacties van elk panellid gedurende 6 maanden bewaren na de beëindiging of annulering van het account van een panellid.


7. Zal het beloningsprogramma van SSI veranderen?

SSI behoudt zich het recht voor om de regels van het incentiveprogramma, de beloningen, de algemene voorwaarden en beperkingen te veranderen en/of om het programma om welke reden dan ook en op elk gewenst moment volledig te annuleren.


8. Moet ik persoonlijke gegevens verstrekken in verband met mijn deelname aan het beloningsprogramma?

Het kan zijn dat u in verband met het beloningsprogramma persoonlijke gegevens moet vrijgeven of verstrekken aan SSI en/of aan mensen die voor SSI werken, agenten en/of vertegenwoordigers die diensten leveren aan SSI in verband met het beloningsprogramma. Alle persoonlijke gegevens die in verband met het beloningsprogramma zijn verstrekt, zullen in overeenstemming met het privacybeleid van SSI worden gebruikt en voor het (de) doeleind(en) waarvoor ze zijn verstrekt.


9. Wanneer worden punten op mijn account bijgeschreven? Hoe lang duurt het voordat ik e-cadeaubonnen ontvang?

Met betrekking tot het bijschrijven van punten op een account, zal SSI proberen om uw account zo snel mogelijk te crediteren, maar de timing voor het bijschrijven van punten op uw account is afhankelijk van de activiteit waaraan u hebt deelgenomen (voor punten die worden bijgeschreven voor het invullen van een enquête bijvoorbeeld, zullen de punten worden bijgeschreven wanneer het enquêteproject wordt afgesloten). Daarnaast kunnen vertragingen worden veroorzaakt door een beoordeling en analyse door een opdrachtgever van de diensten die door SSI. worden geleverd.

Wat e-cadeaubonnen betreft, wordt de e-cadeaubonnen doorgaans binnen achtenveertig (48) uur na het inwisselen ontvangen, hoewel dat in sommige gevallen langer kan duren. De aflevering van de e-cadeaubonnen kan echter tot tien (10) werkdagen duren.


Papieren cadeaubonnen zullen over het algemeen binnen tien (10) werkdagen na inwisseling worden ontvangen.


Als u de punten of een incentive waar u denkt recht op te hebben nog niet hebt ontvangen, neem dan contact op met [helpdesk@opinionworld.be].


10. Zijn er andere algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het SSI-beloningsprogramma?

SSI kan gebruikmaken van (een) dienstverlener(s) voor het beheer en de hosting van (een) webwinkel(s) of (een) markt(en) op internet die panelleden in de gelegenheid stellen om punten in te wisselen voor producten of diensten die beschikbaar zijn in of via de webwinkel(s) of markt(en). Deze dienstverlener(s) kan/kunnen algemene voorwaarden hebben die van toepassing zijn op uw vermogen om de webwinkel/markt te gebruiken en te handelen met de webwinkel(s) of de markt(en), en deze algemene voorwaarden zullen beschikbaar zijn op de website(s) voor de webwinkel(s) of markt(en). Daarnaast kunnen er bepaalde algemene voorwaarden zijn die van toepassing zijn op bepaalde beloningen, producten en diensten die verkrijgbaar zijn in of via de webwinkel(s) of markt(en). Deze algemene voorwaarden zijn verkrijgbaar via, op of in samenspraak met de webwinkel(s) of markt(en) op internet. Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig.