GEEN AANKOOP NODIG. EEN AANKOOP OF ENIGE VORM VAN BETALING HEEFT GEEN ENKELE INVLOED OP DE KANS OM TE WINNEN


1. Deelnamevoorwaarden: Aan de loterij Survey Sampling International (de loterij) mogen uitsluitend ingezetenen van Argentinië, België, het vaste land van China, Frankrijk, Duitsland, India, Italië, Japan, Mexico, Nieuw-Zeeland, Singapore, Zuid-Korea, Zwitserland, Taiwan, Thailand en het Verenigd Koninkrijk deelnemen die geregistreerde leden zijn van een Sample Survey International of een geaffilieerd panel onder toezicht van SSI (het panel) en voldoen aan de verplichte minimumleeftijd voor het betreffende panel. Om een prijs te kunnen winnen, moeten panelleden ten minste de meerderjarige leeftijd hebben bereikt in het land waar ze wonen of de prijs moet worden geaccepteerd door een ouder of voogd van het panellid. Van deelname uitgesloten zijn werknemers van Survey Sampling Internationale, LLC, HelloWorld, LLC en hun respectieve moedermaatschappijen, dochterondernemingen en gelieerde bedrijven en leveranciers, aanbieders en agenten, evenals hun respectieve familie en huisgenoten. Op deze loterij zijn alle landelijke, provinciale en gemeentewetten en -voorschriften van toepassing en is niet geldig waar loterijen zijn verboden. Door deelname gaat de deelnemer volledig en onvoorwaardelijk akkoord met deze spelregels en de beslissingen van de sponsor (nader omschreven in deze overeenkomst) en beheerder (nader omschreven in deze overeenkomst) die definitief en bindend zijn in alle aangelegenheden over deze loterij. Om een prijs te kunnen winnen, moet aan alle eisen in deze ‘spelregels’ zijn voldaan.


2. Sponsor: Survey Sampling International, LLC, 6 Research Drive, Shelton, CT 06484, VS. Beheerder: HelloWorld, Inc., 3000 Town Center, Suite 2100, Southfield, MI 48075, VS.


3. Tijdschema: De loterij begint om 00:01 Greenwich Mean Time (GMT) op 1 juli 2016, en eindigt om 23.59 GMT op 30 juni 2017 (de promotieperiode). De loterij bestaat uit vier (4) registratieperiodes (ieder apart een registratieperiode) die in het onderstaande schema zijn beschreven:

Registratieperiode

Begint om 0 h 01 GMT

Eindigt om 23.59 uur GMT

Trekkingsdatum

1

1 juli 2016

30 september 2016

12 oktober 2016

2

1 oktober 2016

31 december 2016

11 januari 2017

3

1 januari 2017

31 maart 2017

11 april 2017

4

1 april 2017

30 juni 2017

11 juli 2017


De officiële tijdwaarnemer voor de loterij is de computer van de sponsor.


4. Registratie:


a. Deelname aan een panel. De sponsor verzamelt gegevens van personen die deelnemer zijn op een van de websites van de sponsor waarop de sponsor consumentenenquêtes (panels) uitvoert. Om deel te kunnen nemen aan de loterij, moet u lid van een panel zijn. Voor een panellijst met een of meer panels in uw rechtsgebied, gaat u naar http://akamai.eprizecdn.net/SurveySamplingInternational/Reward Terms & Privacy.pdf. U kunt al lid zijn van een panel of u kunt u registreren om u gratis bij een panel aan te sluiten tijdens de promotieperiode. U verdient geen loterijbriefje door u te registreren, maar u kunt niet deelnemen aan een enquête zonder geregistreerd lid te zijn van een panel.


b. Deelname aan een enquête. De sponsor nodigt tijdens de promotieperiode panelleden uit om deel te nemen aan enquêtes met vragen waarop ze worden gevraagd te reageren of een antwoord te geven. Nadat u een enquête hebt ingevuld, krijgt u één (1) loterijbriefje voor de loterijtrekking voor de registratieperiode die bij de datum en tijd van uw deelname behoren. Ook als u de enquête niet kunt invullen omdat u een ‘komt niet in aanmerking’ of ‘quota bereikt’ melding krijgt terwijl u een enquête probeert in te vullen, krijgt u één (1) loterijbriefje voor de loterij voor de registratieperiode die bij de datum en tijd van uw enquêtedeelname behoren. In overeenkomst met paragraaf 6 verderop draait het loterijbriefje mee in een trekking op basis van het land waar het panellid woont.


c. Punten inwisselen. De sponsor heeft een beloningspuntenprogramma voor personen die lid zijn van een panel. Meer informatie over het beloningspuntenprogramma kunt u vinden op http://akamai.eprizecdn.net/SurveySamplingInternational/Reward Terms & Privacy.pdf. Er zijn conform de voorwaarden van het beloningspuntenprogramma punten te verdienen door een enquête in te vullen. Punten kunnen vervolgens voor diverse mogelijkheden worden benut. Een van de manieren waarop ze kunnen worden gebruikt, is ze 'in te wisselen’ voor een loterijbriefje voor deze loterij. Deelnemers kunnen beloningspunten inwisselen door zich aan te melden bij hun panelaccount en op de link naar de pagina om beloningspunten in te wisselen, te klikken. Selecteer de beloningsoptie voor prijstrekking om te zien hoeveel punten u nodig hebt voor één (1) loterijbriefje. Nadat u een selectie hebt gemaakt, krijgt u één (1) loterijbriefje in de loterij voor de registratieperiode die bij de datum en tijd van uw deelname behoren.


Registratiebeperkingen. Elke in aanmerking komende deelnemer moet zijn/haar eigen e-mailadres hebben dat anders is dan de e-mailadressen van andere in aanmerking komende deelnemers. Elke poging van een deelnemer om meer loterijbriefjes te verkrijgen door meerdere/andere e-mailadressen, identiteiten, inschrijvingen en registraties op te geven of enige andere methode te gebruiken, heeft tot gevolg dat de loterijbriefjes van die deelnemer nietig worden verklaard. Daarnaast kan een dergelijke deelnemer conform de algemene voorwaarden van het betreffende panel sancties of boetes worden opgelegd. Het gebruik van geautomatiseerde systemen voor deelname aan de loterij is strikt verboden en heeft diskwalificatie tot gevolg. Alle loterijbriefjes die via een dergelijk geautomatiseerd systeem binnen komen, worden nietig verklaard. De sponsor noch de beheerder is verantwoordelijk voor verloren, te laat ingezonden, onvolledige, ongeldige, onduidelijke of verkeerd geplaatste gegevens of loterijbriefjes. Deze inzendingen worden gediskwalificeerd. Bij een geschil over de identiteit van een deelnemer wordt de gemachtigde accounthouder (conform de beschrijving in deze spelregels) van het e-mailadres dat voor de registratie is gebruikt, geacht de deelnemer te zijn. De gemachtigde accounthouder is de bij een e-mailadres behorende natuurlijke persoon in de administratie van een internetprovider, online serviceprovider of enige andere organisatie die verantwoordelijk is voor toewijzing van een e-mailadres voor het domein dat bij het ingezonden adres behoort. We kunnen mogelijke winnaars vragen om bewijs van eigendom van zijn of haar e-mailaccount te overleggen.


5. Prijstrekking en verificatie van de mogelijke winnaar: Er moet aan de algemene voorwaarden en alle verplichtingen in deze spelregels zijn voldaan om te kunnen winnen. De beheerder, een onafhankelijke jury, selecteert tijdens elke registratieperiode op de opgegeven datums in het schema in paragraaf 3 willekeurig één (1) mogelijke loterijwinnaar uit alle ontvangen en in aanmerking komende loterijbriefjes van inwoners van elk land. Elke prijstrekking vindt plaats omstreeks 17.00 uur GMT op het kantoor van de beheerder op het adres dat in deze spelregels is vermeld. Ongeacht of er een prijs op is gevallen draaien loterijbriefjes niet mee in een van de trekkingen voor erop volgende registratieperioden. We lichten de mogelijke winnaars de dag nadat de prijstrekking heeft plaatsgevonden via e-mail in over zijn of haar prijs. Behalve waar verboden, kan de sponsor naar eigen goeddunken de winnaar verplichten documentatie te ondertekenen en retourneren om te kunnen controleren of de winnaar in aanmerking komt voor de prijs, de sponsor en beheerder beperkte publicatierechten te verlenen, te vrijwaren van aansprakelijkheid, of voor een andere door de sponsor noodzakelijk geachte reden. Als de mogelijke winnaar minderjarig is in het land waar hij/zijn woont, moet een ouder of voogd de winnaarsdocumentatie invullen. Daarnaast moeten mogelijke winnaars uit België, India en Singapore binnen een vastgestelde tijd een vaardigheidsvraag en mogelijke prijswinnaars uit Argentinië een cultuurvraag correct beantwoorden om de prijs in ontvangst te mogen nemen. Indien documentatie verplicht is, moet deze binnen de periode die is aangegeven bij de oorspronkelijke kennisgeving van de prijs door de sponsor of beheerder zijn ontvangen, anders verbeurt de mogelijke winnaar zijn of haar prijs. Indien er geen contact kan worden opgenomen met een mogelijke winnaar of als hij of zij nalaat binnen de voorgeschreven tijd de verplichte documentatie te ondertekenen en retourneren of de vaardigheidsvraag of cultuurvraag (indien van toepassing) onjuist beantwoordt of de prijs als onbestelbaar wordt geretourneerd, verliest de mogelijke winnaar alle rechten op de prijs. De ontvangst van een prijs is afhankelijk van naleving van deze spelregels. In het geval dat de mogelijke winnaar, ongeacht de reden, wordt gediskwalificeerd, selecteert de beheerder een plaatsvervangende winnaar in een blinde trekking onder alle resterende loterijbriefjes in dat land. Er worden slechts drie (3) trekkingen voor plaatsvervangende winnaars gehouden; daarna blijft de prijs onuitgereikt. Prijzen worden circa tien (10) tot twaalf (12) weken na verificatie van de winnaar toegezonden. Niet-uitgereikte prijzen wordt niet gecombineerd met andere prijzen, of anderszins overgedragen naar, een volgende registratieperiode.


6. Prijzen:

Uit te reiken prijzen in Argentinië: VIER (4) PRIJZEN UIT TE REIKEN IN ARGENTINIË (één (1) per aanmeldingsperiode): 3.750 ARS.  Totale waarde van de uit te reiken prijzen in Argentinië: 15.000 ARS.


Uit te reiken prijzen in België: VIER (4) PRIJZEN UIT TE REIKEN IN BELGIË (één (1) per aanmeldingsperiode): €1.000.  Totale waarde van de uit te reiken prijzen in België: € 4.000.


Uit te reiken prijzen in China: VIER (4) PRIJZEN UIT TE REIKEN IN CHINA (één (1) per aanmeldingsperiode): ¥5.000. Totale waarde van de uit te reiken prijzen in China: ¥20.000.


Uit te reiken prijzen in Frankrijk: VIER (4) PRIJZEN UIT TE REIKEN IN FRANKRIJK (één (1) per aanmeldingsperiode): €2,000.  Totale waarde van de uit te reiken prijzen in Frankrijk: €8.000.


Uit te reiken prijzen in Duitsland: VIER (4) PRIJZEN UIT TE REIKEN IN DUITSLAND (één (1) per aanmeldingsperiode): €2.000.  Totale waarde van de uit te reiken prijzen in Duitsland: €8.000.


Uit te reiken prijzen in India: VIER (4) PRIJZEN UIT TE REIKEN IN INDIA (één (1) per aanmeldingsperiode): 25.000 INR.  Totale waarde van de uit te reiken prijzen in India: 100.000 INR.


Uit te reiken prijzen in Japan: VIER (4) PRIJZEN UIT TE REIKEN IN JAPAN (één (1) per aanmeldingsperiode):  ¥62.500. Totale waarde van de uit te reiken prijzen in Japan: ¥ 250.000.


Uit te reiken prijzen in Mexico: VIER (4) PRIJZEN UIT TE REIKEN IN MEXICO (één (1) per aanmeldingsperiode): 12.500 MXN.  Totale waarde van de uit te reiken prijzen in Mexico: 50.000 MXN.


Uit te reiken prijzen in Nieuw-Zeeland: VIER (4) PRIJZEN UIT TE REIKEN IN NIEUW-ZEELAND (één (1) per aanmeldingsperiode): NZ$2.000. Totale waarde van de uit te reiken prijzen in Nieuw-Zeeland: NZ$8.000.


Uit te reiken prijzen in Singapore: VIER (4) PRIJZEN UIT TE REIKEN IN SINGAPORE (één (1) per aanmeldingsperiode): $ 1.250 SGD. Totale waarde van de uit te reiken prijzen in Singapore: $ 5.000 SGD.


Uit te reiken prijzen in Zuid-Korea: VIER (4) PRIJZEN UIT TE REIKEN IN ZUID-KOREA (één (1) per aanmeldingsperiode): $ 1.250 USD.  Totale waarde van de uit te reiken prijzen in Zuid-Korea: $ 5.000 USD.


Uit te reiken prijzen in Zwitserland: VIER (4) PRIJZEN UIT TE REIKEN IN Zwitserland (één (1) per aanmeldingsperiode): 1.250 CHF.  Totale waarde van de uit te reiken prijzen in Zwitserland: 5.000 CHF.


Uit te reiken prijzen in Taiwan: VIER (4) PRIJZEN UIT TE REIKEN IN TAIWAN (één (1) per aanmeldingsperiode): $ 1.250 USD. Totale waarde van de uit te reiken prijzen in Taiwan: $ 5.000 USD.


Uit te reiken prijzen in Thailand: VIER (4) PRIJZEN UIT TE REIKEN IN THAILAND (één (1) per aanmeldingsperiode): 18.750 THB.  Totale waarde van de uit te reiken prijzen in Thailand: 75.000 THB.


Uit te reiken prijzen in het Verenigd Koninkrijk: VIER (4) PRIJZEN UIT TE REIKEN IN HET VERENIGD KONINKRIJK (één (1) per aanmeldingsperiode): £ 5.000 GBP. Totale waarde van de prijzen voor het Verenigd Koninkrijk: £ 20.000 GBP.


Voor alle prijzen geldt het volgende: Prijzen worden à contact of daaraan gelijkwaardig uitgereikt. De sponsor kan de winnaar verplichten om een overboekingsrekening te openen om de prijs in ontvangst te kunnen nemen. Tenzij dit in deze algemene voorwaarden is opgenomen en naar eigen goeddunken van de sponsor, zijn prijzen niet overdraagbaar en worden niet vervangen. De sponsor behoudt zich het recht voor om een prijs te vervangen door een andere prijs van gelijke of hogere waarde als de genoemde prijs om enige reden niet beschikbaar is. De sponsor noch de beheerder is aansprakelijk of verantwoordelijk voor verloren, gestolen of zoekgeraakte prijzen. De winnaars zijn verantwoordelijk voor het afdragen van alle belasting en de kosten die gekoppeld zijn aan de ontvangst en/of het gebruik van de prijs. De ‘sponsor’ behoudt zich het recht voor om een deel van de prijs in te houden voor belastingafdracht aan de betreffende belastingdienst. De kans op het winnen van een prijs is afhankelijk van het aantal in aanmerking komende ‘panelleden’ in elk meedingend land tijdens elke registratieperiode. Limiet: één (1) prijs per persoon per registratieperiode.


7. Vrijwaring: Voor zover dit wettelijk is toegestaan gaat elke winnaar door zich te registreren voor deze loterij ermee akkoord de sponsor, de beheerder en hun respectieve dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, leveranciers, distributeurs, reclamebureaus en loterijbedrijven evenals hun respectieve moedermaatschappijen en de functionarissen, directeuren, werknemers en agenten (gezamenlijk de gevrijwaarde partijen) te vrijwaren van of tegen alle aanspraken of vorderingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot persoonlijk letsel of schade aan of verlies van eigendommen die voortvloeit uit de deelname aan de loterij of de ontvangst of het gebruik of misbruik van een prijs. Deze paragraaf is niet van toepassing op schade die opzettelijk of door grove schuld door de gevrijwaarde partijen is veroorzaakt of als de gevrijwaarde partijen persoonlijk letsel, lichamelijk letsel of overlijden veroorzaken.


8. Publiciteit: Behalve waar dit verboden is, betekent het winnen van een prijs dat elke winnaar ermee akkoord gaat dat de sponsor en zijn agenten zonder verdere betalings- of vergoedingsverplichtingen de naam, gelijkenis, foto, stem, meningen en/of woonplaats en provincie voor loterijdoeleinden met betrekking tot de ‘loterij’ mag gebruiken in alle media wereldwijd zonder de winnaar erover in te lichten en/of toestemming te hebben verkregen.
Uitsluitend voor inwoners van Frankrijk: Franse winnaars krijgen een zogeheten instemmingsverklaring die is opgesteld om zijn of haar toestemming te krijgen om zijn of haar volledige naam, gelijkenis, woonplaats en foto’s gratis en zonder enige extra vergoeding te mogen gebruiken voor promotiedoeleinden. De weigering deze toestemming te verlenen heeft niet tot gevolg dat een prijswinnaar uit Frankrijk de prijs niet in ontvangst mag nemen.


9. Algemene voorwaarden: De sponsor behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de loterij deels of geheel te annuleren, uit te stellen en/of te wijzigen indien fraude, technische mankementen, een menselijke fout of een andere factor de integriteit of juiste werking van de loterij aantast. In deze gevallen kan de sponsor naar eigen goeddunken ervoor kiezen in een willekeurige trekking een andere winnaar te selecteren uit alle registraties die tot de stakingsdatum zijn binnengekomen voor alle prijzen die in deze spelregels worden aangeboden. De sponsor behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken iedere persoon te diskwalificeren die naar zijn mening het registratieproces of de werking van de loterij hebben gemanipuleerd of in strijd met deze spelregels of een andere loterij handelen of zich onsportief of storend gedragen. Alle pogingen van wie dan ook om de legitieme werking van de loterij met opzet te ondermijnen, kan in strijd zijn met het strafrecht of burgerlijk recht, en de sponsor behoudt zich het recht voor om bij dergelijke pogingen tegen die persoon een vordering in te dienen tot de hoogst mogelijke schadevergoeding die de wet toestaat. Wanneer de sponsor een voorwaarde van deze spelregels niet afdwingt, houdt dit geen verklaring van afstand in van die bepaling.


10. Beperking van aansprakelijkheid: Behalve waar dit bij wet verboden is, zijn de ‘gevrijwaarde partijen’ aansprakelijk noch verantwoordelijk voor: (1) alle onjuiste of onvolledige informatie, ongeacht of dit ten gevolge is van deelnemers, fouten in drukwerk of van de apparatuur of programmering die aan de loterij is gekoppeld of ervoor wordt gebruikt; (2) technische fouten van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot defecten, storingen of verbrekingen in de telefoonverbindingen, of van de hardware of software van het netwerk; (3) menselijk ingrijpen in een deel van of het gehele deelnameproces of de loterij; (4) technische of menselijke fouten die kunnen optreden in de administratie van de loterij of de verwerking van regsitraties; (5) te laat bezorgde, verloren geraakte, onbestelbare, beschadigde of gestolen post; of (6) alle door personen opgelopen letsel of schade aan eigendommen die direct of indirect, deels of geheel het gevolg kunnen zijn van deelname aan de loterij of van de ontvangst of het gebruik of misbruik van prijzen. In het geval dat er is bevestigd dat om enige reden de inschrijving van de deelnemer per ongeluk is verwijderd, verloren of anderszins vernietigd of beschadigd, is, als dit mogelijk is, zich opnieuw op te geven voor de ‘loterij’ de enige remedie van de deelnemer. In het geval dat de loterij om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk is gestaakt, kan de sponsor naar eigen goeddunken besluiten om voor één of alle aangeboden prijzen een willekeurige trekking te houden onder alle in aanmerking komende registraties die tot de stakingsdatum zijn binnengekomen. Er zullen niet meer dan het vermelde aantal prijzen worden uitgereikt. In het geval dat om productie-, technische, uitzettings-, programmerings- of andere redenen meer prijzen beschikbaar zijn en/of op meer prijzen aanspraak is gemaakt dan het aantal prijzen vermeld in deze spelregels, behoudt de sponsor zich het recht voor uitsluitend het vermelde aantal prijzen uit te reiken door een blinde trekking te houden onder alle legitieme, in aanmerking komende prijsaanspraken die niet zijn uitgereikt. Deze paragraaf is niet van toepassing op schade die opzettelijk of door grove schuld door de sponsor is veroorzaakt of als de sponsor persoonlijk letsel, lichamelijk letsel of overlijden veroorzaakt.


11. Geschillen: Behalve waar dit is verboden, stemt de deelnemer ermee in dat: (1) alle geschillen, aanspraken en vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze loterij of een getrokken prijs uitsluitend door de District Court for the Eastern District of Michigan (Southern Division) of de toepasselijke rechtbank in de staat Michigan in Oakland County in de VS en op individuele basis zullen worden afgehandeld en geen onderdeel zullen vormen van een groepsactie waarbij een rechtsvordering door meerdere benadeelden of slachtoffers wordt ingesteld; (2) alle vorderingen, vonnissen en toekenningen van schadevergoeding zullen worden beperkt tot de werkelijk gemaakte en contant betaalde kosten, met inbegrip van gemaakte kosten voor registratie voor deze loterij, maar in geen geval honoraria voor juridische bijstand; en (3) DE DEELNEMER IN GEEN ENKEL GEVAL INDIRECTE, PUNITIEVE, INCIDENTELE EN GEVOLGSCHADE EN ENIGE ANDERE SCHADEVERGOEDING MAG WORDEN TOEGEKEND, BEHALVE EEN VERGOEDING VAN DE WERKELIJK GEMAAKTE CONTANT BETAALDE KOSTEN, EN HIERBIJ AFSTAND DOET VAN ALLE RECHTEN OP DEZE GENOEMDE AANSPRAKEN EN ALLE RECHTEN OP VERMENIGVULDIGING OF ANDERE VERHOGING VAN SCHADEVERGOEDINGEN. Alle problemen en vragen over de samenstelling, geldigheid, interpretatie en afdwingbaarheid van deze spelregels of de rechten en plichten van de deelnemer en sponsor in verband met de loterij zullen worden geregeld door en geïnterpreteerd conform de wet- en regelgeving van de Amerikaanse staat Michigan zonder een rechtsgebied of verwijzingsregels te kiezen (hetzij het rechtsgebied van de staat Michigan, hetzij een ander rechtsgebied) dat/die zou(den) leiden tot de toepassing van een andere wet- en regelgeving dan die van de Amerikaanse staat Michigan.


12. Persoonlijke gegevens van de deelnemer: Bij het lid worden van een panel verstrekt u bepaalde persoonlijke gegevens aan de sponsor, waaronder uw naam en een geldig e-mailadres. Alle persoonlijke gegevens die u aan de sponsor verstrekt, worden opgeslagen in servers in de Verenigde Staten van Amerika en zullen in overeenstemming met het privacybeleid van de sponsor worden behandeld. Door panellid te worden, verklaart u te beseffen en ermee akkoord te gaan dat uw persoonlijke gegevens naar de Verenigde Staten van Amerika worden geëxporteerd en dat deze gegevens aldaar worden verwerkt (met inbegrip van, maar niet beperkt tot back-ups en archivering) en dat deze gegevens worden gebruikt voor het beheer van de loterij. Persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om contact op te nemen met een mogelijke winnaar en voor de uitreiking van de prijzen. U kunt een panellijst met de bijbehorende link naar het privacybeleid, bekijken op http://akamai.eprizecdn.net/SurveySamplingInternational/Reward Terms & Privacy.pdf. In beperkte mate zullen bepaalde gegevens in overeenstemming met het privacybeleid van de sponsor worden overgedragen aan de beheerder (privacybeleid beschikbaar op http://www.HelloWorld.com/privacy-policy) voor administratieve doeleinden in het kader van de loterij. De servers waarop de persoonlijke gegevens worden opgeslagen, worden beheerd door de sponsor. De sponsor is de beheerder en ontvanger van de gegevens. De beheerder ontvangt uitsluitend de persoonlijke gegevens van mogelijke winnaars. De Amerikaanse overheid behoudt zich het recht voor op toegang tot de gegevens en eventuele verdere verwerking van die gegevens zonder gebonden te zijn aan uitvoerige juridische beperkingen (er kan bijv. onder de Amerikaanse wet- en regelgeving van de sponsor en/of de beheerder worden geëist dat ze persoonlijke gegevens delen met derde partijen zoals Amerikaanse overheidsinstanties).

Voor ingezetenen van Argentinië: Uw persoonlijke gegevens zijn beschermd onder de Argentijnse wet- en regelgeving over de bescherming van persoonlijke gegevens.

Voor ingezetenen van België: Uw persoonlijke gegevens zijn beschermd onder de Belgische wet- en regelgeving over de bescherming van persoonlijke gegevens.


13. Scheidbaarheid: In het geval dat een van de bepalingen in deze ‘spelregels’ over een feit of omstandigheid om enige reden ongeldig, onwettig of niet-uitvoerbaar wordt verklaard door een rechtbank, arbitragecommissie of een andere rechtsbevoegde commissie, (a) blijft de geldigheid, wettigheid en uitvoerbaarheid van de betreffende regel onverminderd van kracht bij toepassing op alle andere specifieke feiten of onder alle andere omstandigheden; en (b) zal deze regel in de hoogst mogelijke mate worden afgedwongen. Daarnaast zal in het geval een van de bepalingen in deze ‘spelregels’ om enige reden geacht wordt te algemeen te zijn wat betreft de duur, geografische reikwijdte, activiteit of onderwerp, dit in die mate beperkend worden opgevat dat de betreffende bepaling afdwingbaar wordt geacht binnen het betreffende toepasselijke recht.


14. Lijst met winnaars: Voor een lijst met winnaars gaat u naar http://bit.ly/1QJuFtc. De lijst met winnaars wordt bekendgemaakt nadat alle winnaars op de hoogte zijn gebracht. Deze ‘spelregels’ zijn ingediend bij Maître Jean-Louis Hauguel, Huissier 14, rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 te Parijs in Frankrijk. U kunt een exemplaar van deze spelregels aanvragen bij:"2016-2017 Survey Sampling International Prize Draw" op e-mailadres privacy@surveysampling.com. Verzoeken moeten uiterlijk op 30 juni 2015 zijn ontvangen.Uitsluitend voor ingezetenen van Frankrijk: Krachtens de Franse wet- en regelgeving zijn alle bepalingen die de rechten van consumenten beperken om gerechtelijke stappen te ondernemen of die beperkingen opleggen aan de maximale schadevergoedingssom van rechtswege ongeldig. Zulke bepalingen zijn daarom niet van toepassing op deelnemers uit Frankrijk.

© 2016 HelloWorld, Inc. Alle rechten voorbehouden.

© 2016 Survey Sampling International, LLC. Alle rechten voorbehouden.